Privacyvoorwaarden


Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op bezoekers en gebruikers van de website www.dagjeswerk.nl. Deze website is eigendom van Dagjeswerk, Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden, tel. 0348 423663, info@dagjeswerk.nl. Voor vragen over deze voorwaarden kunt u via voorgaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Dagjeswerk respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en behandelt de aan ons verstrekte informatie vertrouwelijk. Dagjeswerk verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die gesteld zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doel van verwerking persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers. Bij deze dienstverlening zijn drie partijen betrokken: De opdrachtgever, de uitzendkracht en Dagjeswerk. Op verzoek van de opdrachtgever gaat Dagjeswerk een uitzendovereenkomst (arbeidsovereenkomst) met de uitzendkracht aan die op zijn beurt ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. Tussen de opdrachtgever en Dagjeswerk komt een overeenkomst van opdracht tot stand op basis waarvan de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld. Voordat er sprake is van een terbeschikkingstelling kunnen de gegevens gebruikt worden voor reclamedoeleinden op de website van Dagjeswerk. Foto’s van (aspirant-)uitzendkrachten worden op de website getoond. Gegevens van bedrijven of personen worden door ons bewaard totdat de gebruiker een verzoek doet tot niet langer bewaren van de betreffende gegevens.

Klikgedrag en bezoekersgegevens: Gegevens van bezoekers (IP adres, gebruikersnaam, tijdstippen van bezoeken, bezochte pagina’s en gegevens van de browser van de bezoeker) worden geregistreerd. Dagjeswerk analyseert deze gegevens met als doel het optimaliseren van de website. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld met uitzondering van gevallen waarin wij hiertoe wettelijk worden verplicht . Dagjeswerk maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te verkrijgen in de manier waarop de website wordt gebruikt en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. De verkregen gegevens worden door Google gebruikt en opgeslagen. Google gebruikt cookies bij de uitvoering van haar Analytics dienst.

Sociale media (waaronder LinkedIn, Facebook, Twitter): Dagjeswerk bevat knoppen om onderdelen van de website via sociale media te publiceren. De sociale media verkrijgen hiermee persoonsgegevens. De privacyvoorwaarden van de desbetreffende sociale media zijn hierop van toepassing.

Nieuwsbrief: Dagjeswerk informeert haar gebruikers over ontwikkelingen en beschikbaarheid via een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee gebruikers zich af kunnen melden. Het bestand van ontvangers van de nieuwsbrief wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Cookies: Dagjeswerk maakt gebruik van cookies (bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer). Cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Uw webbrowser biedt de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te zetten.

Inzien, aanpassen, verzetten: Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om persoonlijke gegevens in te zien. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Mocht onze registratie onjuistheden bevatten, worden de gegevens op verzoek aangepast of verwijderd. 

Wijzigen privacyvoorwaarden: Dagjeswerk behoudt zich het recht voor de privacyvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op de website kenbaar gemaakt.

Beveiliging: De website is via een SSL (Security Socket Layer) ontsloten. De wachtwoorden worden via een HASH-key versleuteld voordat deze verzonden worden naar de server. Er wordt een audit log bijgehouden voor alle bijzondere bevoegdheden, pogingen tot ongeautoriseerde toegang, systeemmeldingen of -falen, en (pogingen tot) wijziging of omzeilen van systeembeveiligingsinstellingen en beveiligingsmaatregelen. De systeembeheerder van Capica bekijkt alle systeemcommando’s in de logfile. Patchmanagement is ingericht bij Capica.


website en techniek: Internetbureau Capica B.V.